05/27/19

"Аурубис” придобива белгийско-испанската група „Метало“ за 380 милиона евро

Групата ,,Аурубис” подписа договор за закупуване на акции за придобиването на белгийско-испанската група „Метало“ (Metallo Group). Сделката е в синхрон с инвестиционния проект „Комплексна металургия на бъдещето“, чрез който „Аурубис“ ще преработва по-голям обем сложни суровини. Бизнес моделът на „Метало“ е ,,без отпадъци”: преработване на материалите в продукти, които се връщат отново в цикъла на потребление. Това ще увеличи приноса на ,,Аурубис” към устойчивостта и кръговата икономика. 

През финансовата 2018 г. „Метало“ е генерирал приходи от около един милиард евро. Договорът за придобиване на акциите е за покупна цена от 380 млн. евро. Сделката ще бъде финансирана без увеличение на капитала. Приключването й е обект на одобрение от антитръстовите органи на ЕС и се очаква да края на годината. „Метало“ има 530 служители в Белгия и Испания. „Метало Белгия“, базирана в Берсе, провинция Антверпен, е основана през 1919 г. Компанията разработва процеси за рециклиране на мед, калай и олово от сложни суровини с ниско съдържание на метали и инвестира в иновативни технологии за производство с нулев отпадък. „Метало Испания“ е основана в Беранго, провинция Бискай, през 1991 година.