Групата Аурубис продължава успешната си дейност

Добрите резултати за третото тримесечие на финансовата 2016-2017 г. оправдават очакванията.

Програмата за повишаване на ефективността постига планирания успех.

Прогнозата за печалба за финансовата година е потвърдена.

Хамбург, 10 август 2017 г. - Група Аурубис постигна оперативна печалба преди данъци (EBT) от 211 милиона евро за първите девет месеца на финансова 2016-2017 година в сравнение със 148 милиона евро за същия период на изминалата. Приходите на Групата нараснаха от 1 113 до 8 189 милиона евро поради по-високите цени на металите.

Подобрението на оперативната печалба преди данъци се дължи на по-големите количества обработени концентрати, въпреки планираното затваряне за техническо обслужване и ремонт на завода в Хамбург през първата четвърт на финансовата година. Резултатите за същия период на изминалата година също бяха повлияни от планирано затваряне за ремонт - на завода в Пирдоп, България. Oтносително високите такси за обработване и рафиниране на медни концентрати, дължащи се на благоприятната структура на входния микс, повлияха положително на резултатите. Високите такси за рафиниране за меден скрап с добро предлагане също допринесоха за резултатите. Положително влияние оказаха и добивa на метал при благоприятни цени, както и обменния курс на щатския долар през отчетния период.

Свръхпредлагането на сярна киселина на световния пазар, особено през първата половина на финансовата година, доведе до по-слаби печалби от този продукт и оказа влияние върху EBT. Повишеното търсене на продукти от плоски прокати допринесе за по-високите продажби на профили. За сметка на това, продажбите на валцдрат бяха по-слаби отколкото предишната година.

Оперативната възвръщаемост на основния капитал (ROCE), като се отчете оперативната печалба преди лихви и данъци (EBIT) за последните 4 тримесечия, нарасна до 13.0% в сравнение с 11.2 % за същия период на изминалата година.

EBT на Аурубис на базата на Международните стандарти за финансови отчети IFRS възлиза на 371 милиона евро, при 98 милиона евро за същия период на изминалата година. В сравнение с оперативната печалба, печалбата на базата на IFRS отчита колебанията в цената на медта и други фактори. По този начин оперативната печалба е решаваща за Аурубис при оценка на бизнес изпълнението и управлението на дружеството.

„Третото тримесечие, с оперативна печалба преди данъци от 93 милиона евро, беше изключително добро“ обобщи Юрген Шахлер, Главен изпълнителен директор на Групата Аурубис. „За положителните резултати допринесоха особено тези в България, където можем да обработваме комплексни материали след миналогодишния ремонт. В допълнение, използвахме предимството от доброто предлагане на скрап и постигнахме високи такси за рафиниране. Програмата за повишаване на ефективността също допринесе за добрите резултати.“

Размер на шрифта
глосар
наот