Веселин Ченков, Ръководител направление "Доставки"

Веселин Ченков е роден във Варна. Завършил е външна търговия и маркетинг в Българо-датския колеж в София и има бакалавърска степен по маркетинг и икономика от Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".

Началото на кариерата си започва през 1998 г. като ръководител логистика в АКТ София, системен интегратор на решения по изграждане на компютърните мрежи и системи за мрежова сигурност, базирани на Cisco, Sun Microsystems и Trend Micro. В периода 2001-2007 г. работи в дъщерната компания на Heineken - Загорка АД, на позицията мениджър „Закупуване” с отговорности за доставките на материали, услуги и инвестиционни проекти. От 2007 до 2009 г. работи в Hewlett-Packard GDC като ръководител на оперативен екип доставки за Бенелюкс, Австрия, Швейцария, скандинавските страни, прибалтийските републики и Чехия. 

В Аурубис България е от 2009 г. като ръководител на направление "Доставки" с отговорности за оптимизация и подобрение на цялостния процес на закупуване и складови дейности, свързани както с производството, така и по инвестиционни проекти.