Николай Неделчев, Технически директор

Николай Неделчев е роден в гр. Силистра. През 2001 г. се дипломира като магистър по специалност "Промишлено и гражданско строителство" в Университета за архитектура, строителство и геодезия в гр. София. Преминал е през различни позиции в едни от най-големите инженерни и строителни компании у нас. В Балканстрой заема позицията старши мениджър „Разработване на проекти” и отговаря за разширяване на мрежата на софийското метро, изграждането на централната автогара, реконструкция и разширяване на Терминал 2 на Летище София и др. В „Акрополис Груп” е ръководител отдел „Развитие” и отговаря за проектите на компанията в България.

През август 2010 г. се присъединява към Аурубис България като ръководител направление „Инженеринг”. От 2012 г. до края на 2015 г. отговаря за всички дейности в отдел „Развитие и технологии”. От началото на 2016 г. Николай Неделчев, поема позицията на Технически директор в компанията, като е пряко отговорен за направленията: Механо поддръжка, Електро и КиП и А поддръжа, Централен сервиз, Енергоносители, Котел утилизатор и топлоенергийно производство, Аналитични лаборатории, Изследване и развитие, Електро и автоматизация и Инвестиционни проекти.