Ангел Костов, Ръководител Направление "Екология и здраве при работа"

Ангел Костов е роден в град Карлово. През 1995 г. завършва висшето си образование във Висшия химико-технологичен институт в София с придобита квалификация „Инженер-биотехнолог”.

В периода от юли 1997 г. до август 2007 г. работи в Министерството на околната среда и водите, като последователно заема длъжностите младши експерт, старши експерт, държавен експерт, началник отдел „Качество на атмосферния въздух” и директор "Опазване чистотата на въздуха".

През август 2007 г. се присъединява към „Аурубис България” АД като Ръководител на Направление "Екология и здраве при работа", където поема отговорността за всички проекти и дейности, свързани с опазването на околната среда и здравето на служителите.