Анелия Димова, Ръководител „Човешки ресурси Югоизточна Европа“

Анелия Димова е родена в гр. Шумен. През 1995 г. завършва Международни икономически отношения в Икономически университет – Варна и през 2012 г. - сертификационна програма „Executive Leadership“ в Cornell University, USA.
Анелия Димова е с над 15 годишен опит в сферата на човешките ресурси. Кариерата си започва в Рока България, като опитът й включва ръководни позиции по управление на човешките ресурси в БТК и Солвей Соди. Към екипа на Аурубис България се присъединява на 1-ви април 2016 г., като ръководител „Човешки ресурси Югоизточна Европа“.
Като част от висшия мениджърски екип на най-големия производител на мед в света, Анелия Димова ще ръководи процесите и ще развива политиките, свързани с подбора и назначаването на персонал, обучението и развитието на служителите, както и с възнагражденията и допълнителните придобивки в компанията.