Развитие на културата и съхраняване на традициите

Регионът на Средногорието е с богати запазени традиции и много таланти в областта на културата. Аурубис България е партньор на всички културни организации в региона, като подкрепя местните  самодейни състави и културни изяви в общините.

Реализирани проекти:

  • Подпомагане на самодейните състави към читалищата и училищата в района;
  • Подпомагане на Марчинг бенд, Златица;
  • Закупуване на библиотечен софтуер за НЧ „Христо Смирненски  - 1889“.