Подпомагане на здравеопазването

Здравеопазването е основен приоритет в социалната политика на Аурубис България. Като такъв, компанията инвестира непрекъснато в неговото развитие и се грижи за гражданите от района на Средногорието, като подсигурява нужна апаратура на медицинските заведения и други. 

Реализирани проекти:

  • Монтиране на асансьор в Медицински център, гр. Златица;
  • Закупен ехограф и имунологичен анализатор за Медицински център, гр. Златица;
  • Ремонтирани помещения, закупени климатични системи и офис техника за Медицинските центрове в Пирдоп и Златица.