Подпомагане на възрастните хора и хората в неравностойно положение

Грижата за възрастните хора и хората в неравностойно положение е от първостепенна важност в социалната политика на Аурубис България, като компанията декларира траен ангажимент към подпомагането и овластяването на тези уязвими групи.

Реализирани проекти:

  • Подпомагане на пенсионерските клубове и клубовете на инвалида в региона;
  • Подпомагане на общинска фирма за хора с увреждания „Пролет“, гр. Пирдоп;
  • Подпомагане на деца с увреждания, нуждаещи се от лечение, рехабилитации и др.