Качествено и перспективно образование

Образованието е основен приоритет в социалната политика на Аурубис България. Като такъв, компанията инвестира непрекъснато в неговото развитие чрез партньорските си програми с общините Пирдоп и Златица, както и с редица допълнителни проекти.

Реализирани проекти:

  • Ремонтирани и оборудвани класни стаи и физкултурни салони в НУ „Тодор Влайков“ и СУ „Саво Савов“, гр. Пирдоп и СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Златица;
  • Изградени столови помещения в НУ „Тодор Влайков“ и СУ „Саво Савов“, гр. Пирдоп и СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Златица; ØОрганизирани летни езикови, компютърни и музикални курсове  в информационния център на Аурубис България, гр. Пирдоп;
  • Закупени интерактивни дъски за обучението в ДГ „Пека и Карло Чоконяни“, гр. Пирдоп и ДГ „Вяра, Надежда, Любов“ и ДГ „Слънце“, гр. Златица;
  • Изграден физкултурен салон в ДГ „Вяра, Надежда, Любов“, гр. Златица;
  • Внедряване на облачна технология в учебния процес в СУ „Саво Савов“, гр. Пирдоп