09/15/15

За първи път Аурубис България се представи на международно изложение

На 14 и 15 септември в Истанбул (Турция) Аурубис България за първи път се представи на международното изложение и конференция в областта на циментовата индустрия INTERCEM 2015. От наша страна участие в събитието взеха Тим Курт, изпълнителен директор, Владислав Петров, Търговски директор, Александър Блажев, търговски мениджър "Рециклиране", Мануела Тотева, ръководител „Комуникации“ и Велина Кунчева, координатор „Изпълнителен офис“. В събитието се включиха и Дирк Бойенс, изпълнителен директор "Продажби Сярна киселина", Аурубис АГ и Бюлент Ергюн, изпълнителен директор "Аурубис Турция Кимиа".

Целта бе изграждане на контакти с потенциални клиенти с оглед възможностите за реализация на продукта "железен силикат". Част от него се използва в циментовата индустрия като добавка, съдържаща желязо. Може да бъде използван и в други области на строителството, както и като изходна суровина за добиване на желязо. Изложбеният щанд на Аурубис България бе посетен от над 50 участника от над 30 страни.

 

 

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.