03/19/15

Втора годишна конференция „Иновации и предприемачество 2015“ с генералното партньорство на Аурубис България

На 19-ти март в София се проведе годишната конференция „Иновации и предприемачество 2015“, организирана от Индустриален клъстер „Средногорие”. Конференцията се осъществи под егидата на Министерството на икономиката и с генералното партньорство на Аурубис България. Форумът бе уважен от г-н Любен Петров - Заместник-министър на икономиката, проф. Костадин Костадинов - Заместник-министър на образованието и науката, Академик Стефан Воденичаров - Председател на БАН, г-н Цветан Симеонов - Председател на БТПП, г-н Георги Шиваров - Заместник-председател на БСК, г-н Георги Николов - Генерален секретар на Аурубис България, г-н Николай Минков - Изпълнителен директор на Индустриален клъстер Средногорие, както и от представители на индустрията, малкия и средния бизнес, неправителствения сектор, научни и образователни организации и медии.

„Средногорие клъстер вече традиционно проведе няколко подобни форума през изминалата година. Това е първият форум за тази календарна година и го правим за втори път - иновации и предприемачество, тъй като безспорно един индустриален лидер като Средногорието има какво да сподели като добри практики в посока насърчаване на иновациите и технологичното развитие“, каза Николай Минков, изпълнителен директор на Индустриален клъстер „Средногорие”.

Лектори в събитието бяха представители на Министерството на икономиката, Министерството на образованието и науката, Представителството на ЕК в България, представители от големите индустриални компании в страната – Аурубис България, Елаците-Мед, Солвей България, Титан Златна Панега Цимент и др. От страна на  Аурубис България, ‪‬‬Виктор Хаджийски, инженер “Изследване и Развитие” представи пред участниците темата - „‪‎Медта‬ и възобновяемите енергийни източници“.‬ Акцентът на неговата презентация бе върху енергийния пазар в ЕС, възобновяеми енергийни източници и енергийният баланс, както и ВЕИ с висока интензивност на използване на медта. Изводите от представените данни и сравнителни таблици, доказаха че медта е и ще бъде основния проводник на електрическа енергия при инсталирането на възобновяемите електро енергийни източници. Прогнозите сочат, че пазарът може да се удвои до 2020, спрямо 2012.‬

По време на трите сесии на конференцията бяха разгледани измеренията на иновациите и предприемачеството и тяхното практическо приложение в различни сфери на икономиката. Участниците във форума се обединиха около идеята, че предприемаческото мислене трябва да се насърчава още от най-ранна детска възраст, както и около схващането, че качественото образование е в основата на бъдещия икономически и социален напредък на страната. Конференция „Иновации и предприемачество 2015“ постави акцент върху актуалните инструменти и политики за насърчаване на приложимите иновации, възможностите за внедряване на иновативни продукти и решения в компаниите и представи начини за повишаване на добавената стойност чрез подпомагане на иновациите и предприемаческото мислене.

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.