04/12/18

Постоянните представители по околна среда и климат на страните-членки на ЕС посетиха медодобивния завод на Аурубис в България

На 12 април Аурубис България посрещна 90 аташета по околна среда и климат на страните-членки на Европейския съюз. Визитата на високо равнище бе част от програмата на неформалния съвет по околна среда и води, който се проведе в България между 10 и 12 април. Посещението е  свързано и с меморандума за сътрудничество между Аурубис и министъра на Българското председателство на Съвета на ЕС, с което компанията се ангажира да подпомага осъществяването на дейностите и приоритетите, заложени в програмата на Председателството. Тим Курт, Изпълнителен директор на Аурубис България запозна гостите с реализираните ключови проекти, резултатите от дългосрочната инвестиционна програма и въведените нови технологии за опазване на околната среда.

“В завода в Пирдоп вече са инвестирани над 1.1 милиарда лв., 210 милиона от които за опазване на околната среда“, заяви Тим Курт по време на представянето. „Горди сме, че Аурубис продължава дългогодишната традиция на медното производство в България. През тази година се навършват 60 години от началото на медодобивното производство в Пирдоп. Днес Аурубис реализира 9% от износа и 6% от вноса на България и има структуроопределяща роля за икономиката на страната“, допълни той.

Ръководителят на Направление „Екология“ Ангел  Костов представи пред гостите от ЕС инвестициите и постиженията на компанията в опазването на околната среда.

По време на посещението аташетата разгледаха новото депо за съхранение на технологичен отпадък, процеса по рекултивация на старото депо, както и единствената в България пречиствателна станция за дъждовни води, част от проектите на Аурубис в страната.

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.