21 септември 2016 – С основен спонсор Аурубис България в периода 26-28 септември 2016 г. в София Хотел Балкан ще се проведе Международна конференция по металургия и материали (International conference on metallurgy and materials), организирана от Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ). Събитието е под патронажа на Министъра на образованието и науката Меглена Кунева и кмета на Столична община Йорданка Фандъкова. Съорганизатори са Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) и Научния и технически съвет за минно дело, геология и металургия (НТС по МДГМ).

Събитието ще събере на едно място над 160 експерти от металургичния сектор, европейски и световни учени и академични преподаватели от Белгия, Германия, Гърция, Италия, Казахстан, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Финландия и България.

Конференцията ще даде възможност за среща на образованието, науката и бизнеса да споделят последните постижения и тенденции във всички сфери с фокус върху традициите и иновациите. Доклади и презентации ще изнесат директорите на водещи технологични фирми с най-големите инвестиции в българската индустрия през последните години.

Провеждането на международната конференция е най-голямото събитие в нашия бранш за тази година. Основна идея на срещата между бизнеса, образованието и науката е, от една страна, да видим полетата на развитие и допирните точки в дългогодишното сътрудничество, и в същото време се надяваме, че ще се разкрият още възможности за приложение на науката в реалната производствена практика“, казва проф. д-р инж. Митко Георгиев, ректор на ХТМУ.

Специално за първия ден на конференцията в България пристигат г-н Гай Тиран, генерален директор на Eurometaux (European Association of Metals) и Аксел Еггерт, генерален директор на Eurofer (European Steel Association), които ще запознаят присъстващите с актуалните тенденции в индустрията. Тя включва няколко основни панела, посветени на темите: металургия и материали; цветна металургия; екологично инженерство; моделиране и симулация; автоматизация; физична и химична металургия.

По данни на БАМИ Инвестиции в металургичната индустрия у нас през 2015 г.възлизат на  140 млн.лева. Металургията създава над 2.5 пъти по-висока добавена стойност на един зает от средната за преработващата промишленост, а само в цветната металургия – над 5 пъти. Продукцията на цветната металургия се реализира основно на външните пазари, за 2015 г. износът е: за електролитна мед – 88%, за олово – 78%, при цинка – 82%, за прокат от тежки цветни метали – 97% и за алуминиев прокат - 96%. През годината са изнесени цветни метали и продукти от тях за 5,1 млрд.лева (2,6 млрд.евро), от износа и вноса в цветната металургия се формира положително външнотърговското салдо от 3 593 млн.лева.

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.