05/18/15

Аурубис постигна много добри резултати през първата половина на фискалната 2014/15

Хамбург, 12 май, 2015 г. - Аурубис Груп (Аурубис) реализира брутни текущи приходи от основна дейност (EBT) от € 180 милиона през първата половина на фискалната 2014/15 г. (преходната година са били: € 27 милиона). Това включва допълнителни приходи от около € 50 милиона, които се очаква да бъдат отново неутрализирани до известна степен през годината. Постигната възвращаемост на капитала от основна дейност (ROCE)
15.8 % (за предходната година: 1.7 %).

По отношение на пазара, по-високите разходи за преработка на медни концентрати, повишените цени за катодна мед и сярна киселина в световен мащаб осигуряват положителна тенденция по отношение на приходите.

Пазарите за продукти реагират по различен начин: търсенето на пръти и формовани изделия се развива положително в Европа, докато износът за Северна Америка дава допълнителен тласък за развитие, поради силния Американски долар. Европейският пазар за плоски валцувани изделия остана ограничен. Той отслаби позициите си в някои ключови сегменти в Северна Америка.

В производствената дейност, високата производителност, подобрения микс от рециклирани материали като суровина и подсигурените суровини от метал способстваха постигане на добри резултати.

Положителните допълнителни приходи от около € 50 милиона, в значителна степен се дължат на ниските материални запаси на ценни метали към датата на затваряне. Ефектът се дължи на забавеното получаване на суровини, съдържащи благородни метали, от една страна, и повишените доставки на благородни метали, от друга. В резултат, генерираните високи приходи ще се балансират отново, тъй като материалните запази се очаква да се повишат през годината.

Дори и без допълнителните приходи, ние постигнахме много добри резултати, които се подкрепят от добрите пазарни условия и добрите производствени резултати, особено през второто тримесечие,” обобщава Д-р. Бернд Доувен, Председател на Борда на Директорите на Аурубис АГ.

Приходите на Аурубис Груп достигнаха € 5,519 милиона през първата половина на фискалната година 2014/15, малко под тези за предходната (€ 5,695 милиона) по отношение продажбата на изделия.

Брутните приходи на база международните норми за финансова отчетност (IFRS) достигнаха € 175 милиона през първата половина на фискалната 2014/15 (предходната година: € -120 милиона), предимно благодарение на положителното бизнес развитие и тенденциите в цените на металите, в сравнение с предходната година. За разлика от оперативните приходи, тези на база на международните норми за финансова отчетност (IFRS) включват и колебанията в цената на медта и други фактори. Затова, оперативните приходи са от решаваща важност за Аурубис при оценка на ефективността на производствената дейност и управлението на компанията.

Перспективи

Ние все още очакваме добри доставки и запаси от медни концентрати и запазване на високите ставки за преработка и рафиниране. Очаква се да се запази устойчивото търсене и добрите условия за продажби на сярна киселина през следващите няколко месеца. Също така се очаква и запазване на добрите условия на пазара за медна скрап. Въпреки това, намаляване на цените на медта, в краткосрочен план, може да доведе до свиване на пазара и намаляване на ставките за рафиниране. Очакваме ставките при търсенето на катодна мед да се свият малко към края на фискалната година.

Но през следващите няколко месеца очакваме да се запазят добрите нива на търсене на основните ни продукти, пръти и формовани изделия. Наблюдаваме леко ограничение в търсенето на валцовани изделия в Еврпа, докато някои ключови пазарни сегменти в Северна Америка показват тенденция да останат слаби.

Очакваме вложеният в производството меден концентрат и произведената катодна мед да надвишат нивата от предходната година през фискалната година.

Генерираните допълнителни приходи от € 50 милиона, включени в резултатите за първата половина от годината, се очаква да известна степен да се стопят с течение на годината. Въпреки това, плановете ни да подобрим резултатите биха могли да осигурят добри първоначални приходи през настоящата фискална година.

“Очакваме и брутните приходи (EBT) и възвращаемостта на капитала от основна дейност (ROCE) да бъдат значително по-високи за фискалната 2014/15 в сравнение с предходната година", заключава Д-р. Бернд Дроувен.
Можете да намерите пълният отчет за първата половина на фискалната 2014/15 година наwww.aurubis.com.

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.