02/19/18

Аурубис подкрепя Българското председателство на Съвета на ЕС

Министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС Лиляна Павлова, главният изпълнителен директор на Аурубис Груп Юрген Шахлер и изпълнителният директор на Аурубис България Тим Курт подписаха меморандум за сътрудничество. С общия документ водещият германски инвеститор се ангажира да подпомага осъществяването на дейностите и приоритетите, заложени в програмата на Председателството.

Групата Аурубис бе представена на най-високо ниво на срещата на икономическите министри на ЕС в София, на международната конференция „Базовите индустрии - двигател на растежа" и участва в Европейския форум за екоиновации и качество на въздуха. Компанията съдейства и за официалното откриване на Българското председателство на Съвета на ЕС в Берлин на 16 януари 2018 г.

Главният изпълнителен директор на Групата Аурубис Аурубис Юрген Шахлер участва в заседанието на неформалния Съвет по конкурентоспособност на Европейския съюз на 1 февруари в София. В присъствието на министрите на икономиката и търговията на страните-членки на ЕС, Шахлер говори за значимостта на базовата промишленост за ЕС и необходимостта от създаванетo на дългосрочна индустриална стратегия. Достъпът до суровини, енергийната политика и опазването на околната среда бяха сред акцентите в речта му. Шахлер постави въпроса за изграждането на стабилна политика, с предсказуеми цени и дългосрочни регулаторни рамки, така че базовите индустрии да имат устойчив принос в създаването на работни места, растеж и добавена стойност за Европа.

Улф Бауер, вицепрезидент на Аурубис Груп, говори от името на европейската индустрия по време на международната конференция „Базовите индустрии – двигател на растежа“, която се проведе на 31 януари. "Групата Аурубис е своеобразен умален модел на Европа, в който различни култури от различни страни строят мостове и събарят стени, водени от обща цел и споделени ценности” каза Бауер в обръщението си. „През 2030 г. базовата индустрия ще се нуждае от завършена дългосрочна стратегия, като самата индустрия трябва да е участник в създаването й“, допълни той в присъствието на министъра на икономиката Емил Караниколов, директора Конкурентоспособност и Европейски семестър в ЕК Ерик Мамер и представители на европейските браншови организации. Тим Курт, изпълнителен директор на Аурубис България и Даниела Чолакова, мениджър околна среда в Аурубис Груп, представиха тенденциите в кръговата икономика и ролята на компанията в рециклирането на метали, като част от стратегията за устойчиво предлагане на суровини.

Крум Нейков, ръководител Газоочистващи инсталации в завода на Аурубис България, представи опита на компанията в областта на намаляването на емсиите по време на двадесет и първия Европейски форум за екоиновации, който се проведе в България на 5 и 6 февруари. "Днес заводът на Аурубис в Средногорието се нарежда сред най-щадящите околната среда производители на мед по целия свят, благодарение на дългосрочната инвестиционна програма и въведените нови технологии“, каза Нейков по време на форума, открит от министъра на околната среда и водите Нено Димов и Даниел Кайеха Креспо, Генерален директор Околна среда в Европейската комисия.

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.