11/06/18

“Аурубис” обяви нова инвестиция за 260 млн. лв. в годината на 60-тия си юбилей

Българската металургична индустрия е дала продукция на стойност 9.6 млрд лв. и е допринесла за 15.4% от общия износ на България за изминалата година. Пряко заети в сектора са 13 400 души, като средната работна заплата в черната металургия е 1440 лв., а в цветната – 1780 лв. Добавената стойност на един зает в производството на цветни метали създава 5 пъти по-висока добавена стойност от средната за преработващата промишленост. Това стана ясно днес по време на националното честване на Деня на металурга.

 „България дава 16% от анодната мед, 8% от рафинираната мед, 6% от оловото и 4% от цинка, произвеждани в целия Европейски съюз“, каза по време на представянето на бранша Антон Петров, председател на Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ).

Домакин на Деня на металурга тази година беше заводът на „Аурубис“ в Пирдоп. Повод са 60 години от създаването на медодобивния комбинат, както и обявяването на новата инвестиционна програма на компанията за България.

„Данните за производството на мед са впечатляващи, резултат от инвестираните досега 1.2 милиарда лева“ , каза по време на събитието заместник министър-председателят Томислав Дончев. „Най-ценната подкрепа, която държавата може да окаже, е образованието и произвеждането на добри инженери“, допълни още той.

„Аурубис“ ще инвестира пряко нови 260 млн. лв. в България през следващите четири години, като финансирането е изцяло за сметка на компанията. „Новите ни инвестиции са в три основни направления: модернизация на инфраструктурата на завода, нови инсталации за по-ефективно извличане от суровините с технологии, разработени от нашия екип за развойна дейност, както и нови вложения за опазване на околната среда“, каза Тим Курт, Изпълнителен директор на „Аурубис България“ при представянето на инвестиционната програма. Компанията осъществява 9% от износа и 6% от вноса на страната и има структуроопределяща роля за българската икономика.

Сред гостите за отбелязването на професионалния празник в „Аурубис“ бяха вицепремиерът Томислав Дончев, министърът на труда Бисер Петков, Главният изпълнителен директор на базираната в Германия група Aurubis Юрген Шахлер, посланици, народни представители, ръководствата на всички компании от металургичния сектор, компании от минния сектор и химическата индустрия, ветерани от историята на медодобивния комбинат в Пирдоп, национално представените работодателски и синдикални организации.

По време на събитието беше представен филм за 60-годишната история на медодобивния завод, създаден от екипа на Десислава Тенекеджиева, както и книгата „Медното сърце на България. От МДК „Георги Дамянов до „Аурубис България, 1958-2018“, която обхваща изминалите шест десетилетия.

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.