05/14/15

Аурубис България планира инвестиционна програма „Спектър 2018“

14 май 2015, София – Най-големият производител на медни продукти за Югоизточна Европа планира да реализира инвестиционна програма на стойност 180 млн. евро, наречена „Аурубис България Спектър 2018“. Тя се планира в периода 2015-2018 г. и има няколко основни аспекта, които включват преки и косвени инвестиции. Това стана ясно в рамките на състоялата се днес пресконференция, на която бе представен фокусът на компанията за бъдещия период – принципи на устойчив производствен процес и опазване на околната среда.

В металургичния завод в Средногорието до момента са вложени над 1 млрд. лева за модернизация на оборудването и въвеждане на нови технологии, като с тези постижения компанията е един от най-големите инвеститори у нас в производствения сектор за последните 25 години.

„Основната ни цел е Аурубис България да продължи да се развива успешно и в бъдеще, но това ще се случи както с участието на екип от професионалисти, така и при определени благоприятни условия за правене на бизнес тук. Някои от предизвикателствата, пред които се изправяме днес, са административните регулации и цената на електроенергията за индустриалните консуматори. Всички наши действия ще продължат да са насочени към превръщане на завода в Средногорието в металургично предприятие от най-висок световен стандарт в областта на опазване на околната среда и съм убеден, че ако успеем да реализираме заплануваната програма, ще постигнем тази цел“, подчерта Тим Курт по време на пресконференцията.

Сред планираните проекти са: обновление на технологичното оборудване за допълнително опазване на околната среда; усъвършенстване на производствените процеси, което да позволи работа при максимален наличен капацитет на завода; изграждане на терминали за съхранение на суровини и готова продукция на територията на пристанищата в Бургас и Варна; реализация на устойчиви социални проекти за развитие на Средногорието.

През 2016 г., като част от инвестиционната програма, в завода за преработка на мед на Аурубис България предстои капиталов ремонт на стойност 44 млн. евро.  Ежегодната партньорска програма с общините Пирдоп и Златица за над 300 хил. евро също ще продължи да се изпълнява за осъществяване на устойчиви проекти в областта на образованието, спорта, интеграция на хора в неравностойно положение, здравеопазване.

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.