02/29/16

Аурубис България и общините Пирдоп и Златица подписаха партньорските програми за 2015/2016

На 29 февруари се състоя официална церемония, на която бяха подписани Партньорските програми за развитие между Аурубис България и общините Златица  и Пирдоп за периода 2015/2016 г.

На събитие Тим Курт, изпълнителен директор на компанията и кметовете на гр. Пирдоп и гр. Златица – Ангел Геров и Магдалена Иванова представиха проектите, които ще се реализират в двете общини, след което положиха подписите си под споразумението.

На мероприятието присъстваха голяма част от  социалните партньори на компанията, както и представителите от Фондация „Заедно в Час“ – Евгения Пеева и Анелия Тодорова.

 

За община Златица предвидените проекти за финансиране са:

Изграждане на тенис корт в Аграрно-техническа професионална гимназия;

Продължаване на проекта с фондация „Заедно в час“ за назначаване на учители по програмата;

Финансиране на спортни дейности;

Финансиране на културни дейности;

Партньорство със  СОУ "Свети Паисий Хилендарски"  по проект "Училище на бъдещето" ;

Ремонтни довършителни дейности в трапезарията  на СОУ „Св. Паисий Хилендраски“ и осигуряване на топъл обяд;

Оборудване на физкултурен салон в ОДЗ "Вяра, Надежда, Любов".

 

За община Пирдоп предвидените проекти за финансиране са:

Втори финален етап от изграждането на спортно игрище в СОУ „Саво Савов“;

Изграждане на минифутболно игрище в с. Душанци;

Подпомагане дейността на всички спортни клубове;

Подпомагане дейността на читалищата - „Напредък“ гр. Пирдоп  и „Светлина“ с. Душанци;

Продължаване на проекта с фондация „Заедно в час“ за назначаване на учители по програмата;

Закупуване на три броя интерактивни дъски за нуждите на ОДЗ „Пека и Карло Чоконяни“.

 

 

 

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.