Противохлъзгаеми повърхностни покрития с железен-силикат

Противохлъзгаеми повърхностни покрития представляват повърхностни слоеве за третиране на пътищата, като подобряват устойчивостта на най-горния му слой. Обикновено дебелината на покритието е между 3 и 5 mm и спомага за намаляване на спирачния път при екстремни ситуации на пътя и опасни участъци. Обикновените противоплъзгаеми покрития са на базата на природен боксит, кайто е добавъчният материал, който осигурява в най-голяма степен защита при голямо триене. Въпреки, че напоследък интересът към противохлъзгаемите повърхностни покрития е нарастнал значително, високата цена на природния боксит и слабото му разпространение в природата, възпрепятстват широкото внедряване за тези покрития. Железният-силикат се явява безпогрешен заместител на този природен продукт, като влагането му в геополимери създава материали с по-добри характеристики. Най-разпространеното изпитване за определяне на способността за подхлъзване при пътни настилки, е чрез измерване на коефициента PSV (Polished Stone Value). Железният-силикат подобрява PSV коефициента, както и износоустойчивостта на синтетичните геополимети, в който състав е използван. Университета Ulster, Северна Ирландия е отговорен за настоящите изследвания и развитие на противохлъзгаеми повърхностни покрития на базата на железен-силикат, в съответствие с EN и ASTM  стандартите.

 

Няколко са основните приноси на влагането на железен-силикат в противохлъзгаеми повърхностни покрития:  

 

» Подобрява износоустойчивостта;

» Подобрява якостта на натиск;

» Сертифициран строителен материал според EN 12620;

» Строителен продукт, който отговарят на изискванията за устойчиво развитие.