Железен-силикат

Поради технологията на металургичния процес, шлаките от топилната пещ и от конверторите съдържат остатъчна мед. Тя се извлича в Обогатителна фабрика, чрез смилане и флотация. Получават се два продукта: флотационен меден концентрат и флотационен продукт, наречен желязо-силикат или фаялит.

Желязо-силикатът е материал с високо съдържание на желязо и силициев двуокис под формата на минерали, основните от които са: фаялит, магнетит, кварц и т.н. Плътността на материала (dry bulk density) е около 3.6 t/m­­3, а насипната му плътност е около 2.4 t/m­­3.

Част от желязо-силикатът се използва в циментовата индустрия като добавка, съдържаща желязо. Може да бъде използван и в други области на строителството, както и като изходна суровина за добиване на желязо.

Подробна референция за спецификацията на материалите, информационния лист за безопасност, логистиката и възможностите за доставка можете да намерите в нашите PDF брошури тук.

Факти и цифри

Железен оксид Fe2O3 

>60%

Частици с едрина под 70µm 

>80%

Насипна плътност

около  2.4 t/m­3

Плътност (dry bulk density)

около  3.6  t/m­3

Влажност след филтър-преса

около 10%

 

Състав

Елемент

Типични стойности

Fe elem.

46% (as Fe2O3>60 %)

SiO2

27%

Al2O3

3.20%

CaO

1.80%

MgO

0.70%

Zn

1.50%

Cu

0.42%

S

0.36%

 

Ползи за циментовата индустрия

» Готова за ползване желязо-съдържаща добавка;

» Не е необходимо допълнително трошене и смилане;

» Подходящ за използване за произвоство на клинкер по мокър и сух способ;

» Добро смесване;

» Намалява температурата за калцинация;

» Премахва нуждата от минерализатори.

 

Производство на бетони

» Подобрява работата с бетон-помпи при ниски класове бетони;

» Подобрява износоустойчивостта;

» Не оказва влияние на алкало-силикатната реакция (ASR);

» Увеличава якостта на натиск;

» Подобрява устойчивостта на свиване и хидроизолационните качества;

» Подобрява пуцолановите свойства и устойчивостта на бетона.

 

Други приложения

» Пътно строителство: като добавка за стабилизиране на пътното легло и като заместител на каменно брашно в асфалта;

» Тухли: частично заместване на естествена глина – намалява свиването при изпичане и подобрява цвета;

» Тротоарни плочки: повишава износоустойчивостта;

» Укрепване на крайбрежни, крайречни и свлачищни зони;

» Чугунолеене: желязо-съдържащ компонент за производство на синтер и пелети;

» Обратно запълване: добавка за запълнение на подземни мини.

Размер на шрифта
глосар
наот