Железен-Силикат (Фаялит)

Поради технологията на металургичния процес, шлаките от топилната пещ и от конверторите съдържат остатъчна мед. Тя се извлича в Обогатителна фабрика, чрез смилане и флотация. Получават се два продукта: флотационен меден концентрат и флотационен продукт, наречен желязо-силикат или фаялит.

Желязо-силикатът е материал с високо съдържание на желязо и силициев двуокис под формата на минерали, основните от които са: фаялит, магнетит, кварц и т.н. Специфичната плътност на материала (specific density) е около 3.6 t/m­­3, а обемната му плътност е около 2.4 t/m­­3.

Част от желязо-силикатът се използва в циментовата индустрия като добавка, съдържаща желязо. Може да бъде използван и в други области на строителството, както и като изходна суровина за добиване на желязо.

 

Основни характеристики

Железен оксид Fe2O3 

>60%

Частици с едрина под 70µm 

>80%

Специфична плътност

около  2.4 t/m­3

Обемна плътност

около  3.6  t/m­3

Влажност след филтър-преса

около 10%

 

Състав

Елемент

Типични стойности

Fe elem.

46% (as Fe2O3>60 %)

SiO2

27%

Al2O3

3.20%

CaO

1.80%

MgO

0.70%

Zn

1.50%

Cu

0.42%

S

0.36%

 

Ползи за циментовата индустрия

 • Готова за ползване желязо-съдържаща добавка;
 • Не е необходимо допълнително трошене и смилане;
 • Подходящ за използване за произвоство на клинкер по мокър и сух способ;
 • Добро смесване;
 • Намалява температурата за калцинация;
 • Премахва нуждата от минерализатори.

 

Производство на бетони

 • Подобрява работата с бетон-помпи при ниски класове бетони;
 • Подобрява износоустойчивостта;
 • Не оказва влияние на алкало-силикатната реакция (ASR);
 • Увеличава якостта на натиск;
 • Подобрява устойчивостта на свиване и хидроизолационните качества;
 • Подобрява пуцолановите свойства и устойчивостта на бетона.

 

Други приложения

 • Пътно строителство: като добавка за стабилизиране на пътното легло и като заместител на каменно брашно в асфалта;
 • Тухли: частично заместване на естествена глина – намалява свиването при изпичане и подобрява цвета;
 • Тротоарни плочки: повишава износоустойчивостта;
 • Укрепване на крайбрежни, крайречни и свлачищни зони;
 • Чугунолеене: желязо-съдържащ компонент за производство на синтер и пелети;
 • Обратно запълване: добавка за запълнение на подземни мини.

 

 

 

 

Размер на шрифта
глосар
наот