Продукти

Катоди

230 000 тона годишно производство.

Сярна киселина

1 220 000 тона годишно производство.

Железен-Силикат (Фаялит)

Материал, който се използва в циментовата индустрия. 

Размер на шрифта
глосар
наот