Download Център

Не са намерени файлове.
Не са намерени файлове.
20 - desc
20.
orderBy date_cr
sorting desc
22.
orderBy date_cr
sorting desc

select distinct d.uid as uid,d.pid as pid,d.title as title,d.category as category,dp.index_type as index_type,dp.file_mime_type as file_mime_type,dp.file_mime_subtype as file_mime_subtype,dp.file_type as file_type,dp.file_type_version as file_type_version,dp.file_name as file_name,dp.file_path as file_path,dp.file_size as file_size,dp.file_mtime as file_mtime,dp.file_inode as file_inode,dp.file_ctime as file_ctime,dp.file_hash as file_hash,dp.file_status as file_status,dp.file_orig_location as file_orig_location,dp.file_orig_loc_desc as file_orig_loc_desc,dp.file_creator as file_creator,dp.file_dl_name as file_dl_name,dp.file_usage as file_usage,d.meta as meta,d.ident as ident,d.creator as creator,d.keywords as keywords,d.description as description,d.alt_text as alt_text,d.caption as caption,d.abstract as abstract,d.search_content as search_content,d.language as language,d.pages as pages,d.publisher as publisher,d.copyright as copyright,d.instructions as instructions,d.date_cr as date_cr,d.date_mod as date_mod,d.loc_desc as loc_desc,d.loc_country as loc_country,d.loc_city as loc_city,dp.hres as hres,dp.vres as vres,dp.hpixels as hpixels,dp.vpixels as vpixels,dp.color_space as color_space,dp.media_type as media_type,dp.width as width,dp.height as height,dp.height_unit as height_unit FROM tx_dam d , tx_dam dp, tx_dam_mm_cat c, tx_dam_cat m WHERE c.uid_local=d.l18n_parent AND dp.uid=d.l18n_parent AND c.uid_foreign = m.l18n_parent and m.l18n_parent=20 AND dp.deleted=0 AND d.deleted=0 AND dp.hidden=0 AND d.hidden=0 ORDER BY dp.date_cr desc LIMIT 0,8

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
Този уебсайт използва само необходимите за функционирането му "бисквитки". Други "бисквитки" не се използват. На този уебсайт не се извършва проследяване. Допълнителна информация за необходимите "бисквитки" може да намерите тук.
###CP_TEXT###
Този уебсайт използва само необходимите за функционирането му "бисквитки". Други "бисквитки" не се използват. На този уебсайт не се извършва проследяване. Допълнителна информация за необходимите "бисквитки" може да намерите тук. 258 OK