05/27/19

"Аурубис” придобива белгийско-испанската група „Метало“ за 380 милиона евро

Групата ,,Аурубис” подписа договор за закупуване на акции за придобиването на белгийско-испанската група „Метало“ (Metallo Group). Сделката е в синхрон с инвестиционния проект „Комплексна металургия на бъдещето“, чрез който „Аурубис“ ще преработва по-голям обем сложни суровини. Бизнес моделът на „Метало“ е ,,без отпадъци”: преработване на материалите в продукти, които се връщат отново в цикъла на потребление. Това ще увеличи приноса на ,,Аурубис” към устойчивостта и кръговата икономика. 

През финансовата 2018 г. „Метало“ е генерирал приходи от около един милиард евро. Договорът за придобиване на акциите е за покупна цена от 380 млн. евро. Сделката ще бъде финансирана без увеличение на капитала. Приключването й е обект на одобрение от антитръстовите органи на ЕС и се очаква да края на годината. „Метало“ има 530 служители в Белгия и Испания. „Метало Белгия“, базирана в Берсе, провинция Антверпен, е основана през 1919 г. Компанията разработва процеси за рециклиране на мед, калай и олово от сложни суровини с ниско съдържание на метали и инвестира в иновативни технологии за производство с нулев отпадък. „Метало Испания“ е основана в Беранго, провинция Бискай, през 1991 година. 

Размер на шрифта
глосар
наот

Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.